Leverans

Leverans sker fritt återförsäljare vilket innebär att kunden kunden bekostar transporten från återförsäljaren. Önskas annan leverans går det att ombesörja med buss eller budbil. Transport och produkt skall vara till fullo betald innan leverans fullföljs. Vid de fall då återförsäljaren ombesörjer hemtransport äger denne själv rätten att bestämma transportkostnaden efter egen taxa.

Montering

Montering sker enligt monteringsanvisning som medföljer vid leverans.